studio

Na počátku je papír, tužka, zadání. Na konci životní prostor. Neřídíme se módními trendy. Vycházíme ze zadání klienta, z místa a času. Usilujeme o pochopení, komunikaci a objevování.


Studio

Ing. arch. Ivana Dombková


svoboda, poznání, prostor a čas
Rostislav Černík


kupředu a vzhůru